Geschiedenis van Buanda

Saamaka is in twintig jaar sterk veranderd, en Buanda is mee veranderd. We zijn gegroeid uit de NGO-wereld. Maar we merkten dat we daar niet in pasten, om drie redenen:

1. De NGO-wereld denkt steeds meerin projecten. Beginnen met een schone lei, drie jaar later eindigen met concrete resultaten. Maar de samenleving is er al eeuwen, en na drie jaar gaat het leven door. Het is geen project, maar een proces.

2. De NGO-wereld is opgebouwd rond stichtingen, niet bestuurd door belanghebbenden maar bewaakt door regenten. Bottom-up processen passenn daar niet goed in, merken we.

3. De NGO-wereld komt voort uit liefdadigheid ensociaal werk. Nuttig, maar er moet meer gebeuren. Er moet ook geld verdiend worden. De koppeling van sociaal werk en economische ontwikkeling blijkt niet te werken, leidt zelfs tot marktvervalsing en corruptie.

Dit is heel kort geformuleerd. De werkelijkheid is veel ingewikkelder dan hier in dit kader past. Stel vragen, discussie houdt ons scherp.

Om deze redenen is Buanda een eigen weg gegaan, los van de NGO-s. De consequentie is dat we ook vervreemd zijn van financieringsbronnen. Het zij zo. Dan maar op eigen kracht. We groeien niet snel, maar wel in de goede richting.

De oprichting van de vereniging Buanda en Projectidentificatie