Onderzoek

Achtergrondartikelen

In de loop van de jaren heeft Bureau Buanda verschillende achtergrondartikelen geschreven over de Vereniging Buanda en haar activiteiten. In deze artikelen beschrijft Menno Marrenga vanuit zijn optiek de Saamakaaanse cultuur en leefwijze. In een aantal artikelen staat beschreven hoe Buanda opereert in het veld en daarbuiten.

De oprichting van de Vereniging Buanda

De oprichting van de Vereniging Buanda (.pfd bestand)

In het eerste archtergrondartikel wordt verslag gedaan van de historie van het ontwikkelingwerk in Saramacca en het hoe en waarom van de Vereniging Buanda.

Selia

Selia (.pfd bestand)

In het tweede achtergrondartikel wordt het verhaal verteld van Selia, een van de pioneers in de Vereniging Buanda.

Akusuwe, of hoe houtverwerking in de praktijk gaat

Akusuwe, of hoe houtverwerking in de praktijk gaat (.pfd bestand)

Houtverwerking kent vele facetten: omhakken van bomen, zagen van planken, verplaatsen van het regenwoud naar het dorp over bospaden en verwerking tot andere producten. Dit achtergrondartikel gaat daar op in en verteld het verhaal van de Akusuwe, de kleine tractor waarmee op milieuvriendelijke wijze het hout getransporteerd wordt naar de dorpen.

Projectidentificatie

Projectidentificatie (.pdf bestand)

In dit achtergrondartikel wordt de werkwijze en de filosofie van Buanda aan de hand van een achttal criteria uit de doeken gedaan.

Planning of settlements (in het Engels)

Planning of settlements (in het Engels) (.pdf bestand)

Het opbouwen van nederzettingen, de eigendomsrechten op het land, de verschillende Saamakaaner stammen: dit achtergrondartikel vertelt over de leefwijze van de Saamakaaners.

Power plants (in het Engels)

Power plants (in het Engels) (.pdf bestand)

Het zesde achtergrondartikel verhaalt over het hoe en waarom en waarom niet van electriciteit in het Saamakaaner gebied. En de rol van de Surinaamse overheid daarin.

Monografieën

Naast de achtergrondartikelen is Buanda gestart met een serie Monografieën over Saramacca. De Monografieën van Saamaka Guides is een serie die bedoeld is voor de geïnteresseerde bezoeker van Saamaka, een tribale samenleving in de binnenlanden van Suriname.

Onderstaand vindt u korte samenvattingen. De eerste twee monografieën zijn in het Engels geschreven.

In de loop van 2007 zullen de eerste twee boekjes uitgegeven worden. Deze Monografieën zullen dan zowel in Suriname als in Nederland te koop zijn. Neem gerust contact met ons op als u geinteresseerd bent.

Saamaka Guides Monographs 01: Rapids in the Suriname river
by Menno Marrenga and Cal Ruleman give some information on how the Saamaka skippers pass the rapids with their dugout canoes. This volume will be published in the summer of 2007. Contact us for more information.

Saamaka Guides Monographs 02: Demographic data on Saamaka
by Dirk Noordam and Menno Marrenga give detailed maps of the river Saamaka villages, agricultural areas, and all kinds of data about tribal structures, village populations, organisations active etc. It is planned for publication in 2007.

Saamaka Guides Monographs 03: Talking with Saamaka people
by Menno Marrenga and Etto Paulus will be the third volume in tis series. It gives information on pitfalls in inter-cultural communication that even people fluent in both Saamaka and English or Dutch often blunder in. It is sceduled to be published somewhere in the first half of 2008, but there is already a beta- version in limited circulation for comments. If you want to see it, write to buanda@sr.net, and specify ‘Talking with Saamaka people’ for the subject.

A fourth volume on the ecological system and how the Saamaka people fit in, is planned therafter.

The association of Saamaka Guides issues a travel guide ‘Guide to Saamaka’ and a detailed map of the Saamaka area. Both are for sale at Buanda office in Paramaribo.

Onderzoek

Saamaka is een van de laatste samenlevingen die de stap van tribale zelfvoorziening en ruilhandel naar integratie in de wereldeconomie maakt. Die overgang is vrij abrupt, door de ontsluiting van het gebied met een asfaltweg vanuit Parimaribo.

In Saamaka woont al een kwart eeuw een wetenschapper, Menno Marrenga. Weliswaar geen econoom, geen sociaal-geograaf, geen antropoloog, maar een natuurkundige. Maar natuurkundigen zijn ook geoefende waarnemers en  er is daarom een kwart eeuw samenhangende informatie beschikbaar.

In 2013 is de Universiteit van Utrecht begonnen gebruik te maken van deze unieke kans om een longitudinale studie te starten naar het proces van ontsluiting. Helaas is er geen nulmeting beschikbaar, maar door een goed gekozen set van economische indicatoren, zowel snel reagerende als traag reagerende, hopen we het proces kwantitatief te kunnen volgen. Het onderzoek is in de eerste fase: het zoeken naar parameters die goed meetbaar zijn en indicatoren zijn voor de economische veranderingen. Een eerste onderzoek is afgerond